Albánie

Albánie je hornatý stát na JZ Balkánského poloostrova, při j. okraji Jaderského moře (téměř 500 km dlouhé mořské pobřeží). Díky své poloze i panenské přírodě, nenarušené masovou turistikou, by se dalo očekávat, že bude vyhledávanou turistickou destinací. Přesto tomu tak není. Od Evropy zemi oddělily vysoké hory, ale zejména totalitní komunistický režim, jenž přivedl Albánii mezi nejchudší země Evropy.

Většina území Albánie je hornatá (třetina leží ve výšce nad 1000 m n. m.), členité pobřeží Jaderského moře lemuje jen úzký pás nížin. Rozeklané vrcholky Dinárské soustavy vrcholí hraničním pohořím Albánské Alpy (Prokletje) a masivem Korab. Nejvyšší vrchol Korab (2 764 m n. m.) leží na hranicích s Makedonií. Na jihu sem dále zasahuje pohoří Pindos.

Hory jsou hustě zalesněné (třetina území země), jen ve vrcholových částech se nacházejí horské louky a u pobřeží středomořská suchomilná vegetace, 5 % rostlinných druhů je subendemických (rostou v sousedních zemích, ale jejich původní místo výskytu je v Albánii). Oblast je seizmicky aktivní, velké zemětřesení zasáhlo zemi v r. 1979.
Na hranicích s Makedonií a Černou Horou leží několik velkých jezer – Skadarské (370 km2, největší na Balkáně), Ohridské a Prespanské (jezera stará dva až čtyři miliony let)..

 

VIRTUÁLNÍ KATALOGY:

 

FIRST/LAST MINUTE: