Zakynthos

Ostrov, na jehož tváři se poněkud destruktivně podepsala nejen četná zemětřesení, ale i vliv překotně se rozvíjejícího turistického ruchu, si přesto dokáže zachovat svoji krásu. Osobité zvyky, kultura i kuchyně, vrchovitá porce bohatých Benátek se špetkou Británie… kouzlo venkovských klášterů, zvonic ve stylu benátské Kampanily, nedotčených horských vesniček, staletých hájů s olivovníky, vinic s výborným vínem, pláží se zlatavým či bílým pískem a až absurdně modrou barvou moře…

 

NÁZEV ZAKYNTHOS

aneb něco o původu slov…

Název ostrova v řečtině zní Zakynthos (Zakyntos, Zakinthos, Zakintos, v alfabetě Ζάκυνθος), termín „Zante“ začali poprvé užívat Benátčané, kteří stojí i za poetickým označením ,, Fiore di Levante“ (Květina východu). Odtud je jen krůček k označení ,, Ostrov vůní“ a vzhledem k nezanedbatelnému přínosu k rozvoji umění (Benátčané i Britové byly jeho štědrými mecenáši) i termínu ,,Florencie Východu“.

Existuje několik verzí, podle nichž dostal ostrov své původní řecké jméno. Nejrozšířenější z nich je ta, že se Zakynthos jmenuje podle Zakyntha (jehož otcem byl sám trojský král Dardanos), který se zde usídlil a založil první město (asi 1 600-1.500 př. n. l.).

Další teorie poukazují na kombinaci starořeckého slova „kýnthos“ (hora, podle stejnojmenné hory posvátného ostrova Délos) s předponou „za“ (zesiluje význam slova ve smyslu „velmi“) nebo výraz „Jacinthum“ (v alfabetě υάκινθος). Docela věrná charakteristika zdejší krajiny, ne? Kopcovitý terén i volně rostoucí hyacinty k ostrovu bezpochyby patří… A možná je to všechno ještě úplně jinak…

 

VIRTUÁLNÍ KATALOGY:

 

FIRST/LAST MINUTE: